Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι μάχη για το δημόσιο σχολείο

Ανακοίνωση της Ομάδας Παιδείας μας για την Αξιολόγηση. Η εντύπωση που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία είναι πως οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται και λειτουργούν ανεξέλεγκτα με ολέθρια αποτελέσματα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, εντύπωση που καλλιεργείται από τα ΜΜΕ εδώ και χρόνια. Η πραγματικότητα είναι ότι τα σχολεία διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με σαφείς κανόνες λειτουργίας, ωραρίων, κατανομής καθηκόντων και ευθυνών, και αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας με βάση και προτεραιότητα τις εκάστοτε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.